Door onze website te bezoeken of de op/via Redforce website aangeboden informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de bepalingen van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De informatie op onze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle op of via onze website aangeboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Redforce aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van onze website en de daarop verstrekte informatie.

Redforce aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van site die niet doorRedforce is ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of inhoud die verwijst naar een website van Redforce.

Redforce stelt alles in het werk om onze websites goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan Redforce niet garanderen dat de website ononderbroken toegankelijk is of naar behoren functioneert. We vragen uw begrip hiervoor en willen u erop wijzen dat Redforce geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van onze websites.

Toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan onze websites is het Nederlands recht van toepassing. Aan onze websites gerelateerde geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Wijzigingen

Redforce behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment, naar eigen inzicht en zonder enige kennisgeving de inhoud van haar website en van deze disclaimer te wijzigen.